بر اساس نظرسنجی در 24 کشور مختلف جهان مشخص شد که دیدگاه مردم جهان نسبت به چین تا حد زیادی منفی است. 67 درصد شرکت‌کنندگان نگاه بدی نسبت به چین داشتند.

حدود 57 درصد مردم می‌گویند که چین در امور دیگر کشورها دخالت می‌کند. 71 درصد هم گفته‌اند که اقدامات چین باعث به خطر افتادن صلح جهانی شده است. 76 درصد هم عقیده دارند که چین بر ضد منافع کشور آنها کار میکند.

دیدگاهتان را بنویسید