🔹سیدصادق حسینی فعال رسانه‌ای نوشت:
🔹سخنگوی صنعت برق هر روز رکورد جدید مصرف اعلام می‌کند؛ ملت را کله سحر سرکار می‌فرستند؛ قطعی برق هفتگی صنایع‌ را از یک روز ۲ روز کردند؛ کشور را به بهانه‌ی گرما اما به دلیل کسری شدید تراز تولید برق تعطیل می‌کنند؛ یک نفر هم نمی‌گوید تصمیم تثبیت ساعت اشتباه بود.

دیدگاهتان را بنویسید