🔹۲ سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه‌های فراگیر از جمله پلتفرم‌های داخلی و خارجی فعالیت‌های نمایشی و بازیگری و تبلیغ‌گری در فضای حقیقی و مجازی
🔹۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
🔹۵ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه
🔹مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف یک ماه
🔹۱۰ ماه حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان که ۶ ماه آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

دیدگاهتان را بنویسید