🗣 میرسلیم، نماینده تهران: ما قبل از این هم واردات خودرو از نمایندگی رسمی داشتیم.

🗣 یاشار سلطانی: آنها خودروی چینی بود، چینی و کره‌ای فرقی ندارند؟

🗣 میرسلیم: فرقی ندارند که!

🗣 خسروانی: از تیپیکال شخصیت شما ما همه در خانه داریم، پدربزرگ‌های ما هم مثل شما فکر می‌کنند!

دیدگاهتان را بنویسید