حدادپور سرپرست فرمانداری کرج:
🔹تعداد تانکرهای آبرسان در مناطقی که با قطعی آب مواجه هستند در حال افزایش است و تا امروز به ۳۰ تانکر آبرسانی می‌رسد.

+ قطع شدن برق هم توی مناطقی گزارش شده
خلاصه از تابستون لذت ببرید ، آب نیست، برق هم نیست 🙂

دیدگاهتان را بنویسید