🗣 ویکتور بوندارف، رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای روسیه گفت: ترکیه از تلاش اوکراین برای پیوستن به ناتو حمایت کرده و رهبران گردان اوکراینی را با وجود تعهد به ماندن آنها در ترکیه تا پایان جنگ آزاد کرده است. این رفتار را نمی توان چیزی جز «خنجر از پشت زدن» دانست. این اقدامی غیردوستانه است که در نتیجه فشارهای ناتو صورت گرفت

دیدگاهتان را بنویسید