◀️ از همان روزی که دولت سیزدهم اعلام کرد که سفره مردم را از تحریم‌ ها جدا می‌کند و مدعی شد که می‌تواند کشور را جدای از فشارهای تحریمی اداره کند، کاملا محرز بود که چنین وعده‌ای فقط روی شعار و کاغذ باقی می‌ماند و چاره‌ای جز اخذ مالیات از مردم باقی نمی‌ماند.

دیدگاهتان را بنویسید