🔻بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص مصرف کننده خانوارهای کشور بطور متوسط نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد افزایش داشته است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۲.۶ درصد بیشتر از خردادماه ۱۴۰۱ برای خرید «یک مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

🔻در خردادماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل) برابر ۰.۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۲ درصد بوده است.

🔻همچنین نرخ تورم سالانه در استان‌ها نیز (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در خرداد ماه ۱۴۰۲ به ۴۸.۵ درصد رسیده است که در آن استان تهران با تورم ۴۳.۹ درصد پایین‌ترین و استان یزد با ۵۸.۸ درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم است.

دیدگاهتان را بنویسید