🔹تداوم این شرایط چه نفعی برای ایران دارد؟

🔹پایان این ظلم درحق مردم ایران چه زمانی است؟

🔹مسئولین برای تداوم این وضع چه استدلالی دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید