🔻بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در خرداد ماه میانگین قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته حدود ۲.۶ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه حوزه مسکن و آب، برق گاز نیز ۳۸.۶ درصد بوده است. تورم اجاره بها نیز ۲.۶ درصد اعلام شده
است

دیدگاهتان را بنویسید