‏🔹 پدرام سلطانی: در مشهد یک پل هوایی را به دستور کمیته عفاف و حجاب پلمب کرده‌اند.

🔹 ‏این تصمیم از همان جنس قطع اینترنت برای کنترل اعتراضات است، بستن مسیر برای جلوگیری از عبور آنچه/آنکه حاکمیت خوش نمی‌دارد.

🔹 تفکری که بهره‌گیری از کالای عمومی را از عموم شهروندان سلب می‌کند، شایسته جایگاه حکمرانی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید