🗣 امان الله قرائی مقدم جامعه شناس:

◀️ با بگیر و ببند و قانون و فشار، کسی بچه نمی‌آورد. باید تغییر ذهنیت صورت بگیرد؛ یعنی شما به عنوان یک زن وقتی تصمیم می‌گیرید که بچه دار شوید، به همه امور مربوط به آن بچه فکر می‌کنید و بعد تصمیم می‌گیرید که بارداری صورت بگیرد یا اینکه جلوی آن را بگیرید.

◀️ مسئله ذهن زنان است، نه اینکه قانونی وضع کنید که زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود را زیر نظر بگیرید، این اساسا حریم خصوصی و فردی را تهدید می‌کند. شما در خصوصی ترین مسائل زندگی زن و مرد دخالت می‌کنید و این ها تندروی است.

◀️ زن و مرد امروز عاقلانه می‌اندیشند و مانند گذشته نمی‌گویند هر آن کس که دندان دهد نان دهد و اگر بخواهند به بچه دار شدن فکر کنند، هزار و یک فکر می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید