◀️ بنر اطلاع رسانی در یکی از پمپ بنزین‌های شهریار که نشان می‌دهد دلیل خرابی برخی دستگاه‌های عرضه بنزین در پمپ بنزین‌ها که در هر پمپ بنزین نیز چند خرابی وجود دارد عدم توانایی شرکت نفت در رسیدگی و تعمیر این دستگاه‌ها است!

دیدگاهتان را بنویسید