عبور این موشک از سامانه های پدافندی روسها مایه بحث کارشناسان نظامی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید