🔻 ‌ مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ “موجودات غیر ارگانیک” و “الگوریتم ها” بدون احساس” جایگزین سران کشورها و سیاستمداران خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید