پازوکی، اقتصاددان:
🔻طبق سند چشم انداز باید ۲ سال دیگر شاگرد اول آسیای جنوب غربی باشیم؛ نه تنها نشدیم بلکه فاصله ما با قطر، عربستان، امارات، ترکیه و آذربایجان خیلی بیشتر شده

🔻کسانی مسئولیت گرفته‌اند که صفر کیلومتر از دانشگاه امام صادق آمده‌اند

🔻بن‌سلمان در پاریس است، وزیر خارجه‌اش در تهران؛ ۵۰۰ میلیارد دلار با چین قرارداد بسته اما رابطه با غرب را رها نکرده

دیدگاهتان را بنویسید