🔹دیدید با ماهی یک میلیون تومان می‌شود ۱۵۰ هکتار زمین و یک دامداری هزار رأسی را در اختیار گرفت و ماهانه چند صد میلیون درآمد داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید