🔹 ‏فقط خواستم خبر بدهم در دومین سال انتخاب آقای ⁧ رییسی⁩ به اطلاع ایشان رسانده اند که ⁧ نظرسنجی‌⁩ های معتبر دستکم۷۲درصد مردم را از دولت او ⁧ناراضی⁩ نشان می دهد.
‏نظرسنجی های واقع بینانه تر تا ۸۰درصد را هم تخمین زده اند. همین!

دیدگاهتان را بنویسید