🔹امیرحسین‌ خالقی:
🔹واقعیت این است که با توجه به تجربه ی ادوار گذشته، معمولا تورم فعلی مادر رکود بعدی است. معمولا به محض اینکه نقدینگی بالا می‌رود، بعد از آن باید انتظار رکود را داشت تا پس از آن اقتصاد به تعادل برگردد. دولت ها به این علت که در بازار مداخله می کنند، این ماجرا همواره ادامه پیدا می کند. مشکل این سیستم پولی همین است که همواره درگیر چرخه ی رکود می‌شود. البته شدت رکود پساتورمی به نسبت ادوار، متفاوت است. ما گاها رکود تورمی داریم، یعنی رشد اقتصادی منفی است و در کنار آن شاهد رکود هم هستیم

دیدگاهتان را بنویسید