محل نشست خبری وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی تغییر کرد و در سالن دیگری در وزارت خارجه  برگزار شد. عکس سلیمانی در محل اول، ‌درست پشت سر فیصل بن فرحان بود.

دیدگاهتان را بنویسید