◀️ آمر به معروف و طرف دعوای «سپیده رشنو» که در درگیری اتوبوس بی‌آرتی  مورد حمایت نهادهای حاکمیتی هم قرار گرفت در موسسه همشهری تحت آموزش تدوین قرار گرفته تا در حوزه ساخت و تدوین فیلم خبری در بخش آنلاین فعالیت کند.

◀️ به نظر می‌رسد این موسسه که پیش از این تنها از نیروهای حرفه‌ای برای بخش‌های خبری استفاده می‌کرد معیارهای تازه‌ای برای جذب نیرو تعریف کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید