🔻یکی از مسئولین گفته بنا بر آمار بانک جهانی، پارسال رشد اقتصادی ما از آمریکا بیشتر بوده!

‏🔻به نظرتون بهشون بگیم که بنا بر آمار بانک جهانی اندازه اقتصاد آمریکا ۱۰۰ برابر اقتصاد ایران است و اقتصاد ایران حتی اندازه اقتصاد ایالت ۳۵ ام آمریکا هم نیست؟

‏🔻کاش وارد بازی آمار و مقایسه نشن که اوضاع خیلی خیطه !

دیدگاهتان را بنویسید