مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی پایان‌نامه‌های دانشگاهی در ایران در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، خبر می‌دهد که بخش بزرگی از این پایان‌نامه‌ها از طریق تقلب، کپی‌برداری از متن دیگران، دیگرسپاری (سفارش تألیف و تدوین به افراد غیر) و خرید و فروش پایان‌نامه و رساله و مقاله تهیه شده است.

آمار پایان‌نامه‌های تهیه‌شده از طریق کپی‌برداری توسط دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد طی سال‌های یادشده نزدیک به نیمی از پایان‌نامه‌ها بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید