پس از خروج نمایندگان حزب الله و جنبش امل ، جلسه از حد نصاب افتاد و دور دوم رای گیری برگزار نخواهد شد.

رئیس مجلس ختم جلسه را اعلام کرد.
پیش بینی شده بود پس توافق ایران و عربستان ، دور باطل ناکامی در انتخاب رئیس جمهور لبنان پایان یابد اما اینگونه نشد و نمایندگان حزب الله مجلس لبنان همچنان دموکراسی را به مسخره گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید