👈 میرسلیم گفته بود: تعطيلى روز ‎شنبه مانند اسرائيل است؛ چرا مدافع آن شدید؟

دیدگاهتان را بنویسید