✍🏻عبدالله رمضان‌زاده
🔻مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
غیرقانونیست.

🔻”مولدسازی” اموال ملی غیرقانونیست.

🔻اموال ملت را به تاراج ندهید.

دیدگاهتان را بنویسید