مروتی؛ مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان گفت:
🔻 بسیاری از معلولان درمان را رها کرده اند

🔻 بعید نیست دولت دست به عقیم سازی و از بین بردن کامل معلولان بزند!

🔻 مستمری معلول ۶۵۵ هزار تومان است

🔻در ادامه اعتراض‌هایی که از اواخر سال گذشته به حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان شکل گرفت، در برنامه هفتم توسعه هم به کارفرماها اجازه عقد قراردادهایی به کمترین دستمزدهای ممکن داده شده است.

🔻 در این برنامه قوانین برده‌داری را برای معلولین احیا کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید