🔻اگر قرار نیست انتخابات آزاد برگزار و مجلس کاره‌ای باشد، شورای نگهبان زیر نظر آقای جنتی فهرست‌ را نهایی و از مردم بخواهد در یک راه‌پیمایی که آن را رفراندوم هم می‌‌دانند موافقت‌شان را با لیست اعلام کنند!

🔻پول هنگفت هزینه انتخابات را هم به صورت یارانه نقدی یا کوپن ‌ارزاق به ملت بدهند!

دیدگاهتان را بنویسید