برخورد قاضی با مردم در فیلم بالا نمونه‌ای از تفکر حاکم بر طیف قابل توجهی از قضات و ضابطان در فضای امروز جامعه است. در جریان اعتراضات مهسا اگر به این‌همه فیلم که از قانون‌شکنی ضابط و مأمور پخش شد رسیدگی و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شد، اگر کسانی که شیشه اتومبیل‌ها را خرد می‌کردند،اگر کسانی که از فاصله دومتری گلوله ساچمه‌ای به سر معترض افتاده بر زمین شلیک کردند و رهایش کردند اگر به این همه هجوم وحشیانه به قانون رسیدگی می‌شد قاضی نام خودش را هم‌طراز خدا و جایگزین میهن و شاه نمی‌گذاشت.‌‌

دیدگاهتان را بنویسید