انتشار این خبر موجی از عصبانیت و اعتراض را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید