🔻حدود ۶۰ فعال شبکه اجتماعی عمدتا توییتری برخی همراه با خانواده به مدت ۳ روز مهمان شهرداری اصفهان بوده اند!

🔻سین برنامه این ۳ روز بر اساس آنچه در شبکه های اجتماعی پخش شده و انتقادات فراوانی به آن شده است.

🔻جزییات برنامه ها نشان‌دهنده یک تور تفریحی و گردشگری برای مدعوین است تا آشنایی با مشکلات اصفهان و انعکاس آن در فضای رسانه ای!

دیدگاهتان را بنویسید