سیامک قاسمی، مدیر عامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد:
🔻شش ماه است جلوی انتشار آمار و قیمت‌های مسکن را گرفته‌اند، بعد خودشان خبر منتشر کرده‌اند مسکن ۲۵ درصد ارزان شده !

‏🔻کی به کیه! اصلا بگید ۵۰ درصد! وقتی معیاری برای راستی آزمایی نیست، در کوچه خلوت شما
همینجور دستاورد خیالی بسازید.

سیامک قاسمی، مدیر عامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد:

🔻شش ماه است جلوی انتشار آمار و قیمت‌های مسکن را گرفته‌اند، بعد خودشان خبر منتشر کرده‌اند مسکن ۲۵ درصد ارزان شده !

‏🔻کی به کیه! اصلا بگید ۵۰ درصد! وقتی معیاری برای راستی آزمایی نیست، در کوچه خلوت شما
همینجور دستاورد خیالی بسازید.

دیدگاهتان را بنویسید