محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین:
🔻نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده قصد مشارکت در انتخابات به صورت مستقیم، نیابتی یا غیرمستقیم ندارم، تعهد محضری هم می‌دهم.

دیدگاهتان را بنویسید