🔹️بر اساس شاخص فلاکت هانکه، در سال 2022 ایران در میان ۲۰ کشور دارای بالاترین شاخص فلاکت قرار دارد.
🔹️این شاخص در میان 157 کشور بررسی شده و ایران رتبه 19 را دارد و عاملی که بیشترین تاثیر را داشته، تورم است.

دیدگاهتان را بنویسید