علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از انتشار خبرهای آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران، این خبرها را کذب خواند و گفت:
🔻«شاید انتشار این اخبار برای خواباندن التهابات تورمی باشد، ولی مردم دیگر اعتمادی ندارند و انتشار این اخبار چندان تاثیری بر التهابات تورمی بازار نمی‌گذارد.»

دیدگاهتان را بنویسید