🔻بررسی اطلاعات قراردادهای منتشر شده در سامانه شفافیت برای سال مالی ۱۴۰۱ نشانگر آن است که در میان قراردادهای ترک تشریفات انجام شده توسط واحدهای مختلف شهرداری تعداد ۳۹ قرارداد با سی و سه نفر از اشخاص حقیقی به ارزشی بالغ بر ۱۳۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان منعقد شده است.

🔻قراردادهایی که دامنه متنوعی از تامین قطعات یدکی اتوبوس‌های شرکت واحد تا تهیه مقالات در خصوص حاکمیت شرکتی، تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی جهت ارتقاء دانش و بینش مدیران ارشد شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و بررسی فرآیندهای جاری امور قرارداددهای فنی و عمرانی  را در برمی‌گیرد.

🔻اموری که به جای انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار از میان اشخاص حقوقی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ترک تشریفات به اشخاص حقیقی سپرده شده‌اند و می‌تواند گمانه‌های عدم اهلیت مجری یا عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری را به علت ترک تشریفات و واگذاری انجام قرارداد به اشخاص حقیقی را در ذهن‌ها تقویت کند.

دیدگاهتان را بنویسید