◀️ شش قطعنامه فصل هفتی، ایران را وادار به مذاکره با امریکا کرد؛ ناگزیر بودیم.

◀️ الحمدلله مداح ها و حاج محمود کریمی اینقدر انگلیسی شان خوب شده که می توانند بگویند ظریف زبان انگلیسی بلد نیست!

◀️ هرکس بگوید در روابط بین الملل می توان تضمین گرفت، عوام است.

◀️ دوستان [منتقد برجام] عاشق ترامپ هستند و دوست داشتند او پیروز شود.

◀️ دکتر صالحی بحث فنی مذاکرات را بسیار خوب مذاکره کرد؛ ثابت هم شد.

◀️ می گویند یک دیوانه ای یک سنگی انداخته در چاه که صد عاقل نمی توانند درش بیاورند. اگر اینطور است چرا این عاقل های شما همچنان دنبال همان برجام هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید