🔹بررسی سرانه هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی در 5 سال منتهی به 1400، نشان می‌دهد شرکت ملی گاز ایران با میانگین 6.1 میلیارد ریال به ازای هر نفر در سال، رکورددار بیشترین هزینه برای پرسنل در 5 سال گذشته بوده است

🔹سال 1398، بانک توسعه صادرات جای شرکت ملی گاز را بعنوان بیشترین هزینه سرانه پرسنلی گرفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید