◀️ جاوید قربان اوغلی، دیپلمات سابق گفته امیرعبداللهیان در اظهاراتی که در حرم امام داشت گفت برجام بزرگترین دستاورد دیپلماتیک برای لغو تحریم هاست! دولتی ها هیچگاه با این ادبیات از برجام حرف نمی‌زدند و برجام را یک آبروریزی می‌دانستند، اما الان به این نقطه رسیده اند و دنبال زنده کردن توافق هستند. در شرایطی که آقایان به دنبال دیپلماسی التماسی برای احیای برجام افتاده اند، آمریکایی‌ها حاضر به احیای برجام نیستند.

◀️ سیاستی که آمریکا در پیش گرفته و اروپایی‌ها را نیز نگران کرده است سیاست توقف در مقابل توقف است. آن‌ها می‌خواهند غنی سازی را متوقف کنند و در مقابل نیز آمریکایی‌ها اقداماتی انجام دهند تا تحریم‌های بیشتر وضع نشود. فریز کردن اقدامات هسته‌ای ایران و فریز کردن تحریم‌های آمریکایی ها، اروپا را نگران کرده است، چون ابتکار عمل را از آن‌ها می‌گیرد و آمریکا کارهایش را جداگانه با ایران پیش می‌برد.

دیدگاهتان را بنویسید