سفره مردم در یک‌سال گذشته سریعتر از هر زمانی کوچک شده است، و فقر فراگیرتر…

دیدگاهتان را بنویسید