🔻هم‌اکنون هوای شهر تهران به واسطه افزایش آلاینده ازن (O3) در شرایط قرمز قرار گرفته و برای همه گروه‌ها «ناسالم» است.

🔻به دلیل افزایش دما و تشدید تابش آفتاب در فصل تابستان، افزایش ازن بیشتر در این فصل اتفاق می‌افتد؛ گازهای تولیدی ناشی از سوخت بنزین در ساعات اوج تابش آفتاب در برابر مواد ناشی از کارخانجات شیمیایی با یکدیگر ترکیب شده و در یک فرآیند شیمیایی به گاز ازن تبدیل می‌شوند.

🔻آلاینده ازن با گرم شدن درجه هوای تهران، جولان خود را در پایتخت بیشتر کرده و این مساله، دم و بازدم را در این کلانشهر برای بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان سخت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید