🗣 اشکان خورشیدی، داور داربی ۱۰۱:
🔹 بعد از گل دوم پرسپولیس نیمکت این تیم بسیار متشنج بود و مربیان داخل زمین آمده بودند.

🔹 آنالیزور پرسپولیس وارد زمین شد و بنده از داور خواستم به وی اخطار دهد.

🔹 عسگری وقتی متوجه این موضوع شد فرار کرده و به پشت نیمکت پرسپولیس رفت.

🔹 آخر بازی به پیش من آمد و عذرخواهی کرد و گفت که قصد قایم شدن داشته و من هم خنده‌ام گرفت.

🔹 این عکس مربوط به گل دوم پرسپولیس نبوده و حتی در گزارش بازی هم اخطار مربی پرسپولیس ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید