ایران امن نیست ! وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به شهروندان خود توصیه کرد در سفر به ایران احتیاط کنند و فقط در صورت لزوم به این کشور سفر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید