طرف به سفارت حمله کرده و یک نفر رو کشته و دو نفر رو زخمی کرده. گشت پلیس چون دیده اوضاع خطرناکه فرار میکنه.
بعد طرف هرچی گلوله داشته شلیک کرده و ماشین سفارت رو آتش زده که باعث شده خودش هم آتش بگیره.
آتش نشانی ولی به موقع میاد و خاموشش میکنه. بعد چون گلوله و کبریت‌هاش تموم شده بوده تصمیم میگیره که خودش رو تسلیم کنه ولی پلیسی در محل نبوده. برای همین خودش و مجروحین و اعضای سفارت و آتش نشان‌ها میشینن دم در سفارت تا پلیس بعد از ۲۰ دقیقه بیاد و ایشون رو ببره!

دیدگاهتان را بنویسید