◀️ وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با انتشار تصاویری نوشت که برای ۲۵۱ خانواده در ولایت لوگر مساعدت نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان توزیع شد.

◀️ خانواده‌های یادشده از طرف آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر قبلا شناسایی شدند. لازم به ذکر است که کمک نقدی یادشده به هر خانواده مبلغ ۵۵۰ دلار است

دیدگاهتان را بنویسید