🔹اخیرا فردی به نام بابک طهماسبی بدون تخصص ویژه ای در حوزه هولدینگی کشور با حکم مدیران صندوق بازنشستگی کشوری باز هم مسئولیت گرفته است.

🔹وی که چندان اخبار خوشی از عملکردش در خوزستان نیست، معلوم نبوده به پشتوانه کدام تجربه و کدام افراد بر اینبار در مجموعه حساس صندوق بازنشستگی کشوری مسئولیت گرفته است.

🔹جا دارد دستگاه های نظارتی در شرایط حساس کشور به تابلوفرش فروشانِ حاضر در صنایع پتروشیمی و هولدینگ های اقتصادی کشور ورود کنند تا ترازنامه مالی این شرکت‌ها پس از حضور این مدیرنماها، منفی نشود.

🔹شنیده شده وی کارمند رسمی وزارت نفت است!

دیدگاهتان را بنویسید