هر ریالِ عمان، دیروز ۸ خرداد ۱۴۰۲، یک میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و هشتصد ریال معامله شد؛ به عبارتی ۱ ریال عمان مساوی است با ۱۳۴۹۸۰۰ ریال ایران!

دیدگاهتان را بنویسید