◀️ نماینده اوکراین در مسابقات جهانی پرس سینه حاضر به دست‌دادن با رقیب ایرانی‌اش نمی‌شود تا مشخص شود چه اندازه موضوعات سیاسی‌ای در زندگی روزمره اوکراینی‌ها ریشه دوانیده است.

◀️ مسئله، اما اینجاست که آیا روح ورزش اجازه چنین برخوردی را می‌دهد؟ پاسخ به این سؤال بسیار روشن و یک «نه» کامل است، ولی تعدادی هم‌زمان با یادآوری ماجرای مسابقه‌ندادن ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی می‌گویند ورزشکار ایرانی نباید از چنین رفتاری شگفت‌زده شود.

دیدگاهتان را بنویسید