🔻امیر جعفری در یک استوری در اینستاگرام خود نوشت: «برای شما تصویب لایحه حجاب دغدغه مهمی است و درگیری مرزی با طالبان با آن همه عقاید عجیب و تند دعوای خانوادگی قابل حل؟»

دیدگاهتان را بنویسید