🔹رییس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران، با بیان اینکه ایران عملاً دو میدان فرزاد A و B را به حال خود رها کرده، گفت: عربستان از سال‌ها قبل در حال برداشت از میدان فرزادA است و این برداشت به اندازه‌ای بالاست که فشار گازی درآن منطقه کاهش و گاز به سمت عربستان مهاجرت کرده است.

🔹درخصوص میدان فرزاد B هم قراردادهای متفاوتی با هندی‌ها و برخی کشورهای دیگر بسته شد اما در نهایت کاری صورت نگرفت.

🔹عربستان در میدان فروزان، که یک میدان نفتی است روزانه 550هزار بشکه برداشت می‌کند در حالی که ما تنها توان برداشت 30 هزار بشکه نفت از آن میدان داریم. همینطور در لایه‌ی نفتی پارس جنوبی ما هیچ نقشی نداریم و قطر در حال برداشت از آن است.

🔹آقای رییسی مشخص نیست اطلاعاتش را از کجا می‌گیرد که وضعیت را بسیار خوب می‌بیند. انگار که به ایشالان اطلاعات کشور کانادا داده می‌شود در حالی که ما در ایران زندگی می‌کنیم!

دیدگاهتان را بنویسید